.

Използването на Профили и Тръби в изграждането на всякакъв вид конструкции, жилищни сгради, промишлено строителство и т.н. намалява до 30-40% стойността на използваните материали, позволява на архитекти и проектанти да създават уникални и ефективни проекти.
Пълна информация относно технически потенциал за огъване на метални профили и тръби се съдържа на следния линк. http://en.kartalbombe.com.tr/bending_technical_info.html


Pic22
Pic49
Партньори на МИНА ООД

Aaron1 2b33a1d083

Enternet1 14974c9fe8

Logo1