.

МИНА ООД предлага на своите клиенти инженеринг и доставка на резервоари и съдове под налягане, произведени от KARTAL GROUP:

- Резервоари за пропан бутан;
- Хоризонтални резервоари за въздух
- Вертикални резервоари за въздух;
- Хидрофори;
- Хоризонтални и Вертикални Разширителни резервоари от 8 до 5000 литра;
- Бутилки за газ пропан-бутан /LPG/.


Доставените от нас изделия са придружени от следните документи:
- Декларация за съответствие;
- Паспорт на изделието;
- Сертификати на вложените материали;
- Удостоверение за качество;
- Сертификати на Производителите ISO 9001 – 2000.

Pic18
Pic19
Pic20