.

Предлагаме на своите клиенти и партньори сътрудничество при проектирането на разнообразие от продукти, разделени в няколко направления:

1. Проектиране и доставка на съдове под налягане, резервоари, автоклави, апарати, котли за олово.
2. Проектиране и доставка на метални конструкции от метални профили и метални тръби.
3. Доставка на заготовки и материали за производството на резервоари и съдове под налягане.