.

МИНА ООД предлага на своите клиенти решения за термообработка на различните изделия, базирани на производствените мощности на KBS - пещи за термообработка на материали, дъна, резервоари и метални конструкции с капацитет:

- 17000 х 7000 х 7000 – 100 тона – 750 °С
- 2500 х 2500 х 2500 – 20 тона – 950 °С
- 2500 х 2500 х 2500 – 150 тона – 1000 °С

41520b8e6a4f310606bffec08ed8c296haber Isilislem
Image 7
Image 8


Пълна информация относно техническите възможности за термообработка на КАРТАЛ БОМБЕ се съдържа на следния линк:

http://en.kartalbombe.com.tr/heat_treatment___capacity.html